DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

TƯ VẤN – HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • Địa chỉ: Số 35 Lê Trung Đình Tp Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại bàn: 0255.851.6666  – 0255.654.6666
  • Kỹ thuật viên:  0973.677788   –   0932.677788
  • Fax: 0255.3718113