Công ty Điện Lạnh Đặng Vinh

Địa chỉ: 35 Lê Trung Đình – Phường Nghĩa Chánh – TP Quảng Ngãi.

Hotline : 0255.851.6666  – 0255.654.6666

Kỹ thuật viên: 0973.677788   –   0932.677788

Email: dangvinhelectric@yahoo.com.vn

Liên Hệ